Samen bidden

Naast persoonlijk gebed is het goed om samen te bidden. Jezus belooft een speciale zegen waar gelovigen bij elkaar zijn om gemeenschappelijk te bidden.

We bidden samen in De Stek op:
dinsdagochtend om 9.00 uur
woensdagochtend 9.30 uur
vrijdagochtend om 9.00 uur
woensdagavond (in de even week) om 19.30 uur aan de Stekkelzegge 12 in Duiven.

Kom langs, je bent van harte welkom. Opgeven is niet nodig.

 

Gebed- en aanbiddingsavond

Iedere eerste woensdag van de maand is er een gebed- en aanbiddingsavond in De Stek. We zingen, bidden en prijzen God in een kleine setting. Jezus roept ons op in Matteüs 18:19-20 om samen eensgezind te bidden en we geloven dat gebed de sleutel tot Gods hart is. We bidden samen met elkaar aan de hand van Bijbelteksten en gebedsonderwerpen. We bidden voor Zijn kerk, de mensen uit de regio en voor de wereld om ons heen.

We zijn geroepen om God te aanbidden. Wanneer wij Hem met ons hele hart prijzen, ervaren we Gods aanwezigheid ten volle. We verleggen onze focus van onszelf naar Hem, zodat Hij alle eer krijgt die Hem toekomt. God zegent ons door het aanbidden heen.

Wil jij deze verbondenheid ervaren met God? Kom dan iedere eerste woensdag van de maand naar De Stek. 
Inloop vanaf 19.30 uur, de avond begint om 19.45 uur. Aanmelden is niet nodig, we rekenen op je komst.

 

Worshipavond

De eerst woensdagavond van het kwartaal is een sfeervolle avond die in het teken staat van God aanbidden.
Onze lippen zingen Zijn lof, we zingen voor God en tot God met heel ons hart.
Aanbidden is in wezen een vorm van bidden, een uitroep naar God.

Zing mee, geniet van de muziek en wordt aangeraakt door Gods aanwezigheid.