Veilige KerkvoorNu

KerkvoorNu is een Kerk waar je jezelf veilig voelt en waar je verantwoording draagt voor de veiligheid van anderen. De communicatielijnen zijn open, met respect voor de inbreng van anderen. We zullen elkaar bemoedigen en erop wijzen dat we verbonden zijn in de naam van onze heer Jezus. In alles dat we doen laten we de liefde van onze Heer zien.

Het is belangrijk dat je je in Gods gemeente veilig weet. We zijn een gemeente waar grenzen worden gerespecteerd en mensen ongedwongen en uit vrije wil handelen.

Dat is een setting waarin iemands geloofsgroei plaats zal vinden.

Juist voor de kwetsbaren, (denk aan onze kinderen, of mensen die in het leven beschadigd zijn geraakt) willen we een omgeving scheppen waarin mensen zich, onbekommerd kunnen ontwikkelen.

 

Om de veiligheid zo optimaal mogelijk te waarborgen, hebben we een aantal regels met elkaar afgesproken:

  • Verantwoordelijk omgaan met informatie die in vertrouwen is gedeeld.
  • Zuiverheid hoog op onze agenda te plaatsen.
  • Pastorale grenzen aan te geven.
  • Jeugdleiders begeleiden kinderen minimaal met twee personen tegelijk tijdens de activiteiten. Daarbij wordt het “vier-ogen principe” gehanteerd.
  • Betrouwbaar te zijn, en daarop aanspreekbaar te zijn.
  • Alle personen die een bediening hebben in relatie tot jeugd, vluchtelingen en/of andere “kwetsbare” personen, zijn of komen in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

 

Vertrouwens- contactpersoon.

Binnen KerkvoorNu is een gecertificeerd vertrouwens- contactpersoon.
De vertrouwens- contactpersoon geeft uitvoering aan deze functie in opdracht van, maar niet namens, de raad van KerkvoorNu.
Deze is bereikbaar via het e-mailadres: vertrouwenspersoon@kerkvoornu.nl