Next voor alle jongeren in de Liemers

Next is voor jongeren van de middelbare school. Onze droom is om ongelovige en gelovige jongeren met elkaar te verbinden, hen te helpen groeien in geloof. Een plek te bieden waar jongeren het bijzondere plan gaan ontdekken dat God voor hen heeft, zodat ze hun gaven in kunnen zetten om God te eren en elkaar te dienen.

We komen elke twee weken bij elkaar.

Wil je meer weten over NEXT? Mail dan naar next@kerkvoornu.nl.