Worship avond

Zing met heel je ziel tot Hem

Aanbidden is bidden tot God door een lied heen. In de Bijbel staat er veel geschreven over aanbidden en lofprijzen. Het komt op het volgende neer:

  • Jezelf neerbuigen en buigen voor God
  • Hem alle eer geven
  • Laten zien hoeveel je van Hem houdt
  • In contact komen met Gods heiligheid
  • Je richten op Gods grootheid
  • God danken voor Zijn grootheid

De Bijbel moedigt ons aan om God te ontmoeten in aanbidding. Kom daarom op woensdag 7 juni naar de Worship avond en zing met heel je ziel tot Hem.

Wanneer?

Worship avond: Woensdag 7 juni 19.45 uur.


"Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw Naam, de handen geheven." 

Psalm 63:4-5