Pinksteren

Uitstorting van de Heilige Geest

Jezus keerde na Zijn opstanding terug naar de hemel maar gelukkig liet Hij de discipelen niet alleen achter.

De Bijbel vertelt ons dat de discipelen bij elkaar in Jeruzalem waren toen het geluid van een hevige windvlaag de ruimte vulde. Er verschenen vlammen die zich verspreidden en op hen bleven rusten. Op dat moment werden zij vervuld van de Heilige Geest en ze begonnen door elkaar in verschillende talen te spreken. De mensen in Jeruzalem dromden samen en waren verward omdat zij allen de boodschap in hun eigen moedertaal verkondigd hoorden.

Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest. Hij is de kracht van waaruit wij leven en door Zijn Geest kunnen we ook van Hem getuigen. Vier dit wonder met ons mee op zondag 28 mei in een feestelijke Pinksterdienst.  

Wanneer?

Pinksterdienst: Zondag 28 mei 10:30 uur.


"Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

Handelingen 2:1-2