Gebed- en Aanbiddingsavond

Focus op Hem!

Begin je maand goed en leg je focus op God tijdens de Gebed- en Aanbiddingsavond. Iedere eerste woensdag van de maand zetten we tijd vrij om ons te richten in Hem. We vragen God om Zijn zegen en leiding, voor onze kerk en voor alle plannen die Hij nog in het verschiet heeft voor Zijn kerk. 
We bidden voor de Liemers, onze gezinnen, en voor onderwerpen die spelen in de wereld.

Aanbidden is bidden tot God door een lied heen. In de Bijbel staat er veel geschreven over aanbidden en lofprijzen. Het komt op het volgende neer:

  • Jezelf neerbuigen en buigen voor God
  • Hem alle eer geven
  • Laten zien hoeveel je van Hem houdt
  • In contact komen met Gods heiligheid
  • Je richten op Gods grootheid
  • God danken voor Zijn grootheid

De Bijbel moedigt ons aan om God te ontmoeten in aanbidding. Kom ook naar de Gebed- en Aanbiddingsavond, samen verhogen we Jezus' Naam door muziek en gebed. Door Hem samen te aanbidden, worden we gevuld met Zijn aanwezigheid en nabijheid. Kom en zing met heel je ziel tot Hem. Je bent van harte welkom in De Stek!

Wanneer?

Gebed- en Aanbiddingsavond: de eerste woensdag van de maand


"Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw Naam, de handen geheven." 

Psalm 63:4-5